بهرام گور – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 6) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

بخشی از داستان‌های شاهنامه تاریخ ایران را بیان می‌کند. فردوسی داستان شاهان ساسانی را هم در کتاب خود آورده است. از مشهورترینِ پادشاهان، بهرام گور، فرزند یزگرد اول است…
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
بهرام گور – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 6) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(