برندگان

380,000 تومان

درظرف فقط دو هفته همه‌چیز تغییر خواهد کرد. دو سال از اتفاقاتی که هیچ‌کس دوست ندارد به آنها فکر کند می‌گذرد. همه سعی کرده‌اند فراموش کنند و ادامه دهند، اما اینجا خاصیتی دارد که به سختی این اجازه را به کسی می‌دهد…

شما با خرید این کتاب 19 امتیاز کسب می کنید
برندگان
برندگان