امیلی و صعود (کتاب دوم)

98,000 تومان

امیلی برد استار در اتاقش در خانهٔ روستایی و قدیمی نیومون واقع در بلر واتر در یک شب طوفانی ماه فوریه، تنها نشسته بود و هنوز چند سالی مانده بود تا دنیایش سروته شود. در آن ساعت، او به اندازه‌ای خوشحال بود که بیش از آن برای نوع بشر مقدور نبود…

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
امیلی و صعود (کتاب دوم)
امیلی و صعود (کتاب دوم)